Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AllView My Stats

 

Alamat Redaksi:

Gedung G1 lt. 2 Ruang Jurnal Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Surabaya

Kampus Ketintang Surabaya 60231

Telp. (031) 8285362/8299945 Fax. (031) 8293416


Jurnal Akuntansi AKUNESA

is licensed under a Creative Commons: Attribution-NonCommercial 4.0 International