Reader Comments

Tổng Hợp Bảng Mã Lỗi Máy Giặt Samsung Và Cơ hội Khắc Phục

"Tammie Pelloe" (2020-05-31)


Loại 4: Ngoài ra ở loại sửa máy giặt samsung tại nhà giặt cửa trước nếu như máy giặt samsung báo lỗi de lập loè vào khoảng chừng một giây, nước sẽ xả ra đồng âm báo hiệu lỗi khóa trẻ em. Đó là lỗi báo ngăn trẻ em tránh chết trôi Lúc tinh nghịch rơi vào lồng giặt.