Reader Comments

Sửa Máy Giặt LG Trên Rạch Giá chỉ

"Denise Sowers" (2020-06-01)


Trường hợp ko được chấp nhận bảo hành sửa chữa máy giặt lg Hành không lấy phí thì Trung tâm sẽ tư vấn cty sửa chữa ngoài bh mang phí (Hãng và TT sở hữu tư vấn 10-20% giá bán cty).