PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAHAN ZAKAT PERSONAL BERBASIS WEB

Aries Dwi Indriyanti, Septika Rahmawati

Abstract


Zakat Harta (Maal) adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisabnya. Nisab adalah batas jumlah harta seseorang yang harus dizakati. Harta yang disyariatkan untuk dikeluarkan zakatnya berupa zakat profesi, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, tabungan. Zakat yang wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab unta sebanyak 5-9 adalah 1 ekor domba. Nisab emas senilai 20 mitsqal (sekitar 85 gram untuk ukuran sekarang) dan kadar zakatnya 2,5%. Sementara itu, zakat padi setelah mencapai nisab 520 kg, maka kadar zakatnya apabila pengairan menggunakan tadah hujan sebesar 10% dan apabila pengairan menggunakan irigrasi maka kadarnya 5%. Kemudian zakat perdagangan setelah nisabnya mencapai seharga 85 gram emas dengan jumlah modal ditambah laba dan pihutang lalu dikurangi dengan hutang maka kadar zakatnya 2,5%.
Hasil dari penelitian ini yaitu sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam menentukan jenis zakat apa saja dan wajib atau tidaknya dibayar untuk setiap penggunanya kemudian melakukan perhitungan zakat sesuai jenis zakatnya bagi setiap personal.
Kata kunci: Zakat Maal, Zakat Harta, Zakat Profesi, Zakat Pertanian, Zakat Peternakan,
Zakat Perdagangan, Zakat Emas, Perak dan Tabungan

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.